Boubínský prales

Boubinsky_pralesVzdálenost od penzionu cca 46 km.

Boubínský prales leží na západním svahu hory Boubín ve výšce 940 – 1120 m v centrální části Šumavy. Již od roku 1858 je přírodní rezervací.

Dnešní jádro Boubínského pralesa je tvořené nejzachovalejším zbytkem původních rozsáhlých šumavských smíšených horských lesů – zejména bukem, smrkem a jedlí. V porostu jsou ale i roztroušené jilmy, jeřáby nebo borovice. Nejstarší smrky a jedle dosahují stáří 300 – 400 let. Nejvyšší boubínský smrk, tak zvaný „Král smrků“, padl v roce 1970. Byl 450 let starý, vysoký 57,2 metrů, v obvodu měřil 508 centimetrů. Některé stromy tady mají neobvyklé růstové deformace – mohutné nádory, dvojáky, harfovitě zmnožené kmeny nebo bizardní spleti nadzemních chůdových kořenů. Z rezervace se nic neodstraňuje ani padlé dřevo, proto je tady velmi mnoho druhů dřevokazných hub a neobyčejně mnoho zajímavých zvířat – nejnápadnější z nich jsou ptáci.

U pralesa se nachází jezírko, které je umělou vodní nádrží. Bylo vybudováno v roce 1836 jako zásobárna vody pro plavební kanál. Dřevo se po něm plavilo do nedaleké lenorské sklárny.

Na vrcholu Boubína byla postavena dřevěná rozhledna, která je vysoká 21 metrů. Za dobrého počasí z ní uvidíte i alpské vrcholky. Velmi zajímavý je ovšem výhled na Boubínský prales, který se strukturou zřetelně odlišuje od okolních monokulturních lesů.

Kolem jádra pralesa je vedena okružní naučná stezka Boubínský prales. Délka trasy je 3,8 km a má 8 zastávkových míst. Výchozím místem je Boubínské jezírko.