Cisterciácký klášter Vyšší Brod

Návštěvníci vstoupí nejdříve do klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie. V tomto chrámu je také hrobka Rožmberků a obraz Vyšebrodské Madony. Prohlídka pokračuje návštěvou unikátních prostor galerie soch, kde se snoubí původní gotika a secese. Výsostná obrazová galerie v prvním patře nabízí průřez klášterními sbírkami. Obsahuje např. díla Petra Brandla, Jana Kupeckého nebo Norberta Grunda. Knihovní chodbou se vstupuje do dvou nádherně vyzdobených sálů historické knihovny se neuvěřitelnými 70 000 svazky. Na závěr prohlídky se na kruchtě ještě jednou otevře pohled do interiéru kostela a pohledem na romantické varhany okruh končí.

 

Informace zde : http://www.klastervyssibrod.cz/