Schwarzenberský kanál

Vzdálenost od penzionu cca 19 km.

SchwarzenberskyNa Jeleních Vrších, na břehu Schwarzenberského plavebního kanálu, ve stodole domu č.p. 13 zřídila obec Nová Pec expozici o Schwarzenberském plavebním kanálu. Hlavním exponátem výstavy KANÁL EXPO se stala velká plastická mapa krajiny kolem Schwarzenberského plavebního kanálu.Najdete na něm nejen současné vesnice, v nich mají domky červené střechy, ale i ty zaniklé, tam jsou domky se střechami šedými. Na patnácti tabulích v expozici najdete informace o pralesích jižní Šumavy, které se po stavbě kanálu staly zdrojem palivového dříví pro císařské hlavní město Vídeň, o Josefu Rosenauerovi, staviteli plavebního kanálu, o historii plavebního kanálu, o plavení dříví na kanálu, o historii osídlení jižní Šumavy, o těžbě a přibližování dříví, o vlivu kanálu na „plavební“ lesy, o využití kanálu po roce 1945 a jeho postupném zániku, o „Starém“ i o „Novém“ kanálu, o plavebním kanálu v Rakousku, o Plešném jezeru, o obnově plavebního kanálu, o přírodě okolo plavebního kanálu a o plavebním kanálu a turistice.

 

 

Více zde : http://www.schw-kan.com/