Vítkuv kámen

VITKUVKAMEN2Vzdálenost od penzionu cca 33 km.

Vítkův Hrádek nebo také Vítkův Kámen je zřícenina nejvýše položeného hradu v České republice. Nachází se na Svatotomášském pohoří nad vesničkou Svatý Tomáš v nadmořské výšce 1035 metrů.

Vítkuv kámen byl založen v polovině 13. století Vítkovci a sloužil jako pohraniční pevnost a správní středisko panství. V roce 1302 přešel hrad do vlastnictví Rožmberků, kteří jej vlastnili až do 17. století. Roku 1622 přechází z rukou Ferdinanda II. do vlastnictví štýrského rodu Eggenberků, po nichž ho v roce zdědili 1719 Schwarzenberkové. Hrad byl používán do poloviny 18. století, kdy vyhořel. Po druhé světové válce byl využíván pohraničníky.